2019-11-11 23:59:59
Utetemp, -5 °C
Ishallstemp, -3.7 °C
Is temperatur, -5.7 °C
Köldbärare UT, -6.5 °C
Köldbärare retur, -6.7 °C
Värmeöverskott, 28.9 °C
Tjälskydd, 9.3 °C